«De grå partiene klarer ikke å løse klimafloka»

Tommy Reinås, stortingskandidat for MDG.  Foto: Privat

Debatt

Intet klimaforlik på Stortinget: Vi har flere kriser på en gang. Koronakrisen er alvorlig, men det er enda større kriser som er på gang. I koronakrisen klarer politikerne på tinget det enkle - å dele ut krisepengepakker. 

Men når det gjelder å komme frem til en krisepakke for klimakrisen - så evner ikke de grå partiene å lede landet.


 

Hvorfor? Jo fordi det er enklere å dele ut penger enn det er å bruke skatter og avgifter - i kombinasjon med pengeutdeling - som sammen sørger for at Norge som samfunn kan klare å halvere våre klimautslipp innen 2030.

Målsettingen om halvering av egne klimautslipp innen 2030, er alle politikere på tinget enige om, men de grå partiene evner ikke å bli enige om en politikk som sørger for at vi kommer til målet. Det er svakt.


 

Årsaken er nok at politikerne i de grå partiene ikke setter klima og natur først i egne partiprogrammer.

Godt det er valg 13 september.


Tommy Reinås

Stortingskandidat for MDG Nord-Trøndelag