«Virker som de har gått seg vill med en ide om at 4-felt og 110 km/t er eneste farbare vei»

Det gir meg ingen glede å kunne si «hva var det jeg sa», sier Kristoffer Fordal i Stjørdal SV, som mener det ville vært lettere å fått E14 inn i NTP om E6- utbygginga var mer nøktern.  Foto: Jan Erik Sundøy

Allerede som barn har vi lært at dersom pengene brukes på den dyreste fotballen, blir det mindre igjen til fotballsko.

Kristoffer Fordal
Debatt

Det er på grensen til komisk når erfarne politikere som Vigdenes og Agdestein blir «overasket», over at det blir kutt i bevilgningene til andre veier, når det ble vedtatt en svært kostbar utbyggingsløsning for E6 i regionen.

På landsbasis er det mange viktige samferdselsprosjekter, og på Stortinget blir det alltid en drakamp og forhandling mellom ulike regioner om bevilgninger. Og det er både en forventing og et krav fra de ulike regionene, at midlene fordeles noenlunde rettferdig utover landet.


 

Som selvstendig næringsdrivede på bygda merker jeg selv at dårlige veier fører til økt tidsbruk, økte kostnader og vanskeliggjør tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Og det er ikke noe tvil om at det er mange veier i regionen som har store behov for utbedringer. Med utdanning som økonom og mange år som selvstendig næringsdrivende er jeg vant til å ta grundige vurderinger når jeg skal prioritere ulike prosjekter, men allerede som barn har vi lært at dersom pengene brukes på den dyreste fotballen, blir det mindre igjen til fotballsko.

Helt siden behandlingen av denne saken har vi i Stjørdal SV manet til å velge en mindre kostbar løsning for E6.

Og når jeg skriver dette passer det å velge et sitat fra en artikkel fra 19. April 2020, for nøyaktig ett år siden. «Hvis vi viser nøkternhet i utbyggingen av E6 kan det bli lettere å få prioritert nødvendige utbedringer av E14 i neste omgang, sier Kristoffer Fordal.»

Det gir meg ingen glede å kunne si «hva var det jeg sa».


 

For å få konstruert en positiv samfunnsnytte av 4-felts E6 var Nye Veier nødt til å ta utgangspunkt i at trafikken på ny E6 skal dobles, i tillegg til en del andre tvilsomme forutsetninger for å kunne regne hjem dette som en positivt samfunnsøkonomisk prioritering.

Samtidig som at det er en tverrpolitisk enighet og stortingsvedtak som forutsetter at trafikken i Trondheimsregionen ikke skal øke, baserer de altså sine beregninger ikke bare på vekst, men en dobling av trafikken.

Det er ganske utrolig at seriøse partier kan føre en så lite logisk og selvmotsigende politikk. Dette handler ikke bare om klima. Grunnen til at det gjøres vedtak om at trafikken i enkelte regioner ikke skal øke, handler også mye om at det øvrige veinettet vil få økte problemer med trafikkkorker og kø.

All samferdselsforskning er samstemte om at veier med større hastighet og kapasitet skaper mer trafikk. Og dersom det ikke er ett eller annet magisk med den nye E6 som gjør at bilene forsvinner når de kommer til tettbebygde strøk vil det føre til at de lokale veiene der blir overbelastet.

Og de minuttene man sparer på E6 forsvinner i kø når man nærmer seg befolkningssentrum.

Det kan virke som at de politiske forkjemperne for 4-felt og 110 km/t sammen med Nye Veier helt har ignorert ansvaret om å forvalte våre skattepenger på en nøktern og forsvarlig måte.

Her virker det som at de har gått seg vill med en ide om at 4-felt og 110 km/t er eneste farbare vei.

2/3 felts vei med 90 km/t ble ikke en gang seriøst utredet og diskutert som et alternativ. Det er ikke noe tvil om at det er store behov for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet langs E6 i regionen, men de utfordringene hadde det vært fult mulig å løse uten en svært kostbar 4-felts vei på hele strekningen.

Som nabo til E14 så kjenner jeg selvfølgelig situasjonen der godt. I 2 kilomteters radius fra gården jeg eier har det de siste årene vært flere ulykker med alvorlige personskader, og to av de var dødsulykker.

Det har også vært mange store og små ras som har ført til stengt vei, og isolert Meråker samfunnet.


 

Nå er dette denne veien som ble kuttet fra NTP, men det er også svært mange andre veier i regionen som har et skrikende behov, for utbedringer som kan redusere antall ulykker, og bedre fremkommeligheten.

Men i årene fremover kommer E6 til å ta en så stor bit av av vår regions andel av nasjonale samferdselsbudsjetter, at de som gleder seg til kakesermonier, nok bør kjøpe en iskake med lang holdbarhet, og putte den nederst i fryseren.