«Skal politikerne gå baklengs inn i framtida?»

Oddbjørn Sæther har et forslag til hvordan Moan kan reddes som friluftsområde.  Foto: Arkiv

Debatt

Ildsjeler i Sentrum vel og andre har jobbet mot utbygging på Moan i årevis. Men det synes umulig å få hull på «byllen». Skal politikerne gå baklengs inn i framtida? Man kan imidlertid skjønne at noen som ikke er fra Hommelvik tror at utbygging vil være en berikelse for tettstedet. Stasjonsfjæras bakland/Moan ligger jo ubenyttet og «brakk». Den enkle årsaken til at området har vært ubenyttet er selvsagt at det er inngjerdet og ikke tillatt å bevege seg innenfor.

Det bør imidlertid ikke være vanskelig å se potensialet i Moan, da som et regionalt friluftsområde for alle og enhver. Nå har ordfører Hoseth en gylden mulighet til å støtte Mari Bjørnstad (Sp) i hennes interpellasjon, og søke Miljødirektoratet om statlig sikring som friluftsområde. Går han derimot inn for utbygging, river han ut en sentral del av Hommelvikas sjel. I full bevissthet. Og påfører mange en sorg. Som opprinnelig stjørdaling skjønner han at boligblokker i bakkant av Storvika hadde vært helt hinsides. Det er dette det handler om!


 

Med togstopp rett ved Moan friluftsområde, vil det gå andre strandområder i regionen en høy gang. Således vil det være et friluftsområde og en badeplass som er bærekraftig i forhold til klimamål og redusering av bilbruk. Hoppe på toget i der du bor, og vipps er du på den flotteste sentrumsnære stranda i regionen!

Samtidig kan man forstå at det er behov for en reell tettstedsutvikling i Hommelvik. Det har over år gått prosesser, blant annet utbyggingen Hommelvik sjøside, som ikke har gjort det enklere å få til en god sentrumsutvikling. Hommelvik sjøside har jo resultert i bank- og butikketablering utenfor det reelle sentrum, så det «tynnes ut» i sentrum. Det har vært sentrumsplaner og nåværende «Mulighetsstudie», og alt blir stykkevis og delt, altså meget dårlig sammenheng i utviklingen om man nå bygger «Hommelvik Stasjonsby» etter de planene for foreligger. Og utbygging på Moan nord for jernbanen er definitivt ikke sentrumsutvikling!! Vårt kjære Hommelvik fortjener bedre!

En mulighet til svar på problematikken gir oss alle i pose og sekk:

Svaret er et stort, regionalt friluftsområde nord for jernbanen, og sentrumsutvikling i form av bolig, næring og offentlig tjenesteyting sør for jernbanen. Da vil jernbanen være et naturlig skille mellom disse funksjonene, aller helst med en undergang under sporene for gående/syklende.

Dette oppnår man ved det store grepet å flytte jernbanesporene mot nord! Kurvaturen øst for Homla bru må ikke stoppe før brua, men forlenges videre mot vest. For dagens kurvatur er definitivt ikke forenlig med hastigheten man planlegger for i framtida. Med et tunnel-innslag for kommende tunnel Hommelvik – Ranheim et stykke vest for sentrum legges sporføringen nærmere sjøen.


 

Dette vil kanskje gi et noe mindre friområde enn man kunne fått om hele Moan avsettes til friluftsformål, men, man vil få den store bonusen som er frigjøring av areal sør for sporene. Dette vil være en gavepakke som vil gi en helhetlig utvikling mot et reelt og intimt tettsted. Med dette vil vel Bane NOR /Eiendom være den store eieren av arealene, for utvikling til bolig, næring og offentlig tjenesteyting. Kommune og stat kan da utvikle dette i fellesskap, til det beste for Hommelviks beboere og regionen for øvrig.

Er du ordfører Hoseth, eller andre politikere, interessert i å høre om disse ideene? Hommelvik må fortsette å være en perle ved sjøen.


Oddbjørn Sæther