«Vårt gamle sentrum skal nå mures inne for all fremtid, men fantastisk skal det selvsagt bli»

Trond Kvendbø Svingen spør hvor det har blitt av gangsynet til politikerne.  Foto: May E. Lund

Debatt

Stadig ser vi eksempler der utbyggere på villedende  vis presenterer sine prosjekter. Ofte framstilt som paradisiske bo-områder for kjøpere, og gjerne som gavepakker til stedets befolkning.

Hvorfor kan de ikke for en gangs skyld være ærlige på hva det endelige resultat i realiteten innebærer? Men svaret på det er naturligvis profitt.

«Sentrumsutvikling» kalles det som nå er i ferd med å skje her i Vika`s strandsone.


 

En strandsone med de utroligste muligheter for fremtidige generasjoner. Alt dette ser nå ut til å falle for tidenes største politiske tragedie gjennom hele Hommelviks historie.

Utbyggernes prospekter presenteres på sedvanlig vis med fargerike illustrasjoner sett fra et fugleperspektiv. Alt i den hensikt å forskjønne, og ofre hele elendigheten på profittens alter.

Altså en total forvrengning, i forhold til virkeligheten som er en mur av høye betongkolosser på bakkenivå, omtrent helt ned i flomålet til Stasjonsfjæra her i Vika.

Attpåtil gis det inntrykk av at området er langt større enn hva det faktisk er. For her skal det i tillegg til 350 boliger på denne relativt smale stripa nedenfor jernbanesporene, bli plass til både grøntarealer og tumleplass for Vikas befolkning blir det påstått.


 

Samtidig later man som om Stasjonsfjæra skal bli akkurat like skjermet og attraktiv som før(!)

Vårt  gamle sentrum skal nå mures inne for all fremtid, men fantastisk skal det selvsagt bli, heter det fra utbyggernes side.

Jo da profitten vil garantert bli fantastisk den, ingen tvil om det.

Vika trues for tiden både av en mer nærgående motorveg i bakkant, og en høy og lang sammenhengende murvegg i front, som tar det aller meste av vår historiske sjøutsikten sett fra dagens sentrum.

Det er bare å kjøre langs fylkesvegen på baksiden av bebyggelsen på dagens Hommelvik Sjøside, så får man det rette inntrykk av hva vi har i vente, eller enda verre enn dette.

Nå har vi i tiårsvis ventet på utvikling av dagens sentrum her i Vika. Ingen verdens ting har skjedd. Og hvem vil investere her når sjøutsiken forsvinner bak en gedigen betongmur?

Hvor i all verden har det blitt av de modige politkerne med gangsyn og framtidsutsikter i hjerte og sinn?