«Fotballsparking er uetisk og umoralsk!»

Aktivitetene rundt Stjørdals-Blinks nye stadion inspirerer til sportslig, sosial og menneskelig utvikling for alle aldersklaser, mener Johansen.  Foto: Knut Erlend Jegersen

Debatt

Fotballsparking er uetisk og umoralsk het det visstnok i 1910, og vår lokalavis skrev om det. 110 år senere har Stjørdals-Blink Fotball gjennomført en sportslig vellykket 2020-sesong i OBOS-ligaen – på nivå to i Norge.

Laget har skapt et positivt engasjement internt i klubben, og ført til patriotisk stolthet og interesse i hele Stjørdalsregionen. Ukentlige TV-sendinger av god kvalitet har markedsført Stjørdal nasjonalt på en god og fordelaktig måte, som knapt nok noen andre arrangement har gjort tidligere, og den nye arenaen M.U.S Stadion Sandskogan fremstår som en imponerende høyborg i sentrum for alle aktivitetene.

Saken fortsetter under bildet.

Knut Morten Johansen hyller det arbeidet som som er gjort rundt Stjørdals-Blink fotball de siste årene.  Foto: Privat

 

Dette er aktiviteter rundt arenaen som favner gutter og jenter i de yngre årsklassene, og de inspireres til sportslig, sosial og menneskelig utvikling, og det skjer i et gjensidig inkluderende samarbeid med omkringliggende naboklubber og nabolag.  

Nå står A-laget foran en spennende andresesong i OBOS-ligaen med nasjonal oppmerksomhet til følge, samtidig som at breddefotballen i klubben utvides ytterligere. Det ene forsterker det andre, både på kort og lang sikt.


 

Denne verdiskapningen kommer fra en formidabel dugnadsinnsats blant usedvanlig mange ildsjeler i vår kommune. De fortjener vår heder, siden de bruker av sin fritid og stimulerer til en positiv utvikling for et meget stort antall barn og ungdommer, og bidrar til at det er trygt, godt og trivelig å vokse opp i vår region.

Saken fortsetter under bildet.

Knut Morten Johansen ser frem til at et rekordstort publikum igjen kan samles på stadion for å følge A-laget i sin andre sesong i 1. divisjon.  Foto: Knut Erlend Jegersen

 

Man kan vanskelig tenke seg noe som i enda større grad er i harmoni med Stjørdals visjon som sier at byen er «et godt valg for framtida», herunder også uttalelsen om at Stjørdal skal være en arrangementsby. Aktivitetene fyller de kommunale strategiene med innhold.

111 år etter at fotball ble ansett som uetisk og umoralsk på Stjørdal, så kan vi med styrke konstatere det motsatte, ikke minst med erfaring i denne pandemien som har hatt en så dramatisk innvirkning på våre liv – og for barn og ungdom spesielt.


 

La disse linjer være min ode til Stjørdals Blink Fotball, i stor anerkjennelse og forventning om at et rekordstort publikum igjen snart samler seg skulder ved skulder på den flotte arenaen i patriotisk engasjement og eufori.

Knut Morten Johansen