«Invitasjon til befaring av- og møte om E14»

Kjersti Kjenes og Ivar Vigdenes.  Foto: Ivar Værnesbranden/Bjørn Fuldseth

Debatt

Det vises til brev av ordførerne i Meråker og Stjørdal den 08.07.2019 til daværende samferdselsminister (ikke besvart), og brev av ordførerne i Meråker og Stjørdal den 24.06.2020 til nåværende samferdselsminister (ikke besvart).

Utgangspunktet for begge brevene var initiativ for å bidra til- og sikre framdrift i arbeidet med en helhetlig oppgradering og utbygging av E14 fra Stjørdal mot Sverige, slik også veien er prioritert i gjeldende NTP med 190 millioner i planleggingsmidler i perioden 2024-2029.


 

I forslaget til ny NTP fra regjeringen er bevilgningen borte og E14 fullstendig utelatt uten forvarsel eller forklaring. Vi vil også peke på at det i inneværende års statsbudsjett er satt av 5 millioner kroner til planlegging av veistrekningen, og hvor det foreløpig er uvisst hvordan pengene skal benyttes på grunn av den usikkerhet som har oppstått.


 

Vi vil på nytt gjenta invitasjonen(e) om besiktigelse av veistrekningen. Av hensyn til koronapandemien vil vi være fleksible mtp. tidspunkt for nærmere besiktigelse, men vi ønsker oss at dette skjer så raskt som mulig hensyntatt også utviklingen i denne.