«Vi vil ikke drive skolene og barnehagene på dugnad»

Nina Hågensen Venås, leder i Utdanningsforbundet Malvik  Foto: Privat

Debatt

Lønnsforhandlingene mellom KS og UNIO har meklingsfrist 26.mai. KS har nå mulighet til å vise lærerne respekt, og gi lønn som fortjent!

Det er stor fare for brudd i årets lønnsforhandlinger mellom KS og UNIO, og medlemmene i Utdanningsforbundet Malvik er kampklare!


 

Etter mellomoppgjøret i 2019 ble det nedsatt et utvalg som skulle se på lønnsutviklingen for lærerne i skolen etter at KS overtok forhandlingsansvaret. Rapporten slår fast at lærere i skolen har hatt svakere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunene og fylkeskommunene.

Den svake sentrale lønnsveksten lærerne streiket mot i 2008, 2010 og 2012 er ikke tatt igjen.

Problemene med å rekruttere kvalifiserte lærere fører ikke til økt press på lærerlønnen på samme måte som rekrutteringsutfordringene gjør for andre stillinger. Lærerne i skolen har også tapt i såkalte lokale «pottforhandlinger», det vil si lønnsmidler som er fordelt til kommunene gjennom de sentrale forhandlingene. Alt dette er med på å påvirke lønnsstatistikken negativt for lærerne. Hvis vi ser på hele perioden 2004–2019 er forskjellen i lønnsvekst mellom lærerne i skolen og andre ansatte i kommunene/fylkeskommunene hele 14,1 prosentpoeng.

Læreryrket er krevende, det har vi tydelig sett også under tiden med pandemi. Lærere i skoler og barnehager bidrar sterkt til å holde samfunnet i gang, ofte utover arbeidstiden. Myndighetene oppfordrer til dugnadsarbeid under pandemien, og det er applaudert for innsatsen. Lærere vil ikke bare ha applaus. Vi vil ha betalt i penger for arbeidet, vi vil ikke drive skolene og barnehagene på dugnad!

Når strikken strammes i en krevende arbeidssituasjon, samtidig som det ikke gir lønnsmessig uttelling, er veien ut av yrket fristende. En undersøkelse Utdanningsforbundet har gjennomført blant medlemmene viste at halvparten av de spurte har søkt eller har vurdert å søke seg bort fra læreryrket.

Konsekvensen av dårlig lønnsutvikling, er også synlig i de stadig fallende søkertallene til lærerutdanningen. Det tar nå minimum fem år å bli lærer/lektor. Når studenter ser at et krevende yrke med lang utdanning ikke gir lønnsmessig uttelling, søker de til andre studier enn lærerutdanningen.

KS; rekrutteringen til læreryrket er i fare!

Nå er de sentrale forhandlingene inne i en sluttfase i meklinga. KS ønsker mer penger til lokal lønnsdannelse. Det vil kun føre til konkurranse mellom kommunene, og det er ingen tjent med. Det beste for å sikre nok kvalifiserte lærere i alle landets kommuner, er å satse på å beholde og rekruttere. Derfor må lønna økes sentralt.


 

Vi lærere er bekymret for framtida, men er KS bekymret? I Utdanningsforbundet Malvik er medlemmene villige til å streike for ei lærerlønn som sikrer god kvalitet i skolene og barnehagene i framtida!

Det blir ingen «neste gang»!