«Må vi godta at man starter opp en bulldoser som gjør at huset rister?»

Jan Ove Stav er bekymret for rettighetene beboere langs nye E6 gjennom har. Her fra arbeidet ved Leistadkrysset på Vikhammer.  Foto: Borgar Sagbakken

Debatt

Vi er en familie som bor helt inntil ny E6 og også tett på eksisterende E6 gjennom kommunen.

Vi er fullstendig klar over at det vil bli utfordringer både med støy og støvplager ved en slik utbygging, men må vi virkelig finne oss i alt?

Må vi godta at man kan starte opp en fliskuttingsmaskin rett utenfor vårt soveromsvindu 05.17 en fredags morgen?

Må vi godta at man starter opp en bulldoser som gjør at huset rister, samt avgir en infernalsk ryggelyd 15.00 på søndag en ellers kjempeflott sommerdag? Dette etter å opplevd den samme bulldoseren hele uken i forveien fra hjemmekontoret.

Må vi godta at det kjører hundrevis av lastebiler rett utenfor eiendommen når det har vært 14 dager uten regn, uten å vanne eller kalke?

Må vi godta å puste inn tåkeskyer av støv, samt at det legger seg lag på lag med støv inne og ute?

Må vi godta at klokken 16.30 på fredag ettermiddag så finner man det for godt å starte en predator flismaskin, da man tenkte det kanskje kunne bli litt ro?

Må vi godta at all skogen hugges ned på eiendommen slik at støy fra eksisterende E6 blir mye høyere uten at kompenserende tiltak settes inn?

Hvem er det som sjekker at det er OK å bo så tett på et konstruksjonsområde? Det finnes forskrifter for både støy og støvplager. Er det noen som har et ansvar for at det er levelig for de som blir berørt, eller er ansvaret så pulverisert at det forsvinner?

Det som er aller merkeligst og irriterende er at det må varsles før at utbyggerne tar noe ansvar. Det kan, i mitt hode, ikke være vanskelig å se når det oppstår en støvplage. Når det kjører 100-vis av lastebiler per dag så sier enkelt ting seg selv.

I den bransjen jeg jobber er det noe som heter social responsibility og man skulle tro at det kan gjøres aktiviteter som gjør at plagene blir mindre. Vi snakker ikke om en helg eller to her, dette skal pågå i 3 år. Skal vi virkelig godta at 3 kjappe somrer for oss vil bli ødelagt i storsamfunnets tjeneste?

Med frustrert hilsen,

Jan Ove Stav,

Svedalsvegen 44