«E14 må rustes opp før jernbanen»

Kåre Børseth mener E14 må prioriteres før Meråkerbanen.  Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

Vi ser at noen ønsker å få fortgang i forsterkning og utvidelse av Meråkerbanen. Jeg har vært, og er, tilhenger av en jernbane i vårt dalføre, men nå må vi se på hva som gagner våre trafikanter mest. Da er jeg overbevist om at det vi må prioritere først, er at vi må satse på E14 som er og blir vår hovedfartsåre fra Stjørdal til Storlien.

Dette må vi virkelig satse på når vi ser den økende trafikken og stadig flere alvorlige ulykker på grunn av at E14 har gått ut på dato. Europavegen ble bygd for over 65 år siden, uten at det er gjort noen store utbedringer på E14-strekningen.


Vi må selvfølgelig ha jernbane, og vi må sikre at europaveien også blir trafikksikker. Alle vet at midlene til jernbaner og veier kommer fra samme pengebinge. Da må vi tenke på prioritering.

Vi må tenke over: Hvilken transportmåte blir mest brukt? Da er svaret klart i mine tanker nå og i framtida; nemlig E14.

Det må bli slutt på denne stadige klattingen som vi har vært vitne til i alle de årene som vår hovedferdselsåre E14 har ligget der.

Til slutt må jeg også tenke på ordet klatting når vi snakker om gang- og sykkelvei langs E14. Da får ordet klatting ekstra betydning når vi snakker om gang og sykkelvei. Lite blir fullført på den viktigste veien i dalføret vårt.


 

Jeg må etterlyse våre politikere. Hvor var dere da vår regjering skuslet bort de midlene som var øremerket vår E14?

Snart er det valg, mine venner. Jeg håper dere tar tak i dette. Det handler om trafikksikkerheten vår.

Hilsen en som tenker på sikkerheten langs E14.