«Ordførarkjeda er ikkje eit privat smykke som ein ordførar kan bruke fritt»

Lars Moa mener ordfører Iver Vidgenes bør være mer forsiktig med når han bruker ordførerkjedet.  Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

Senterpartiet i Stjørdal er noko for seg sjølv. Dei kunne likså gjerne ha slått seg saman med Høgre. Hadde resten av SP vore likeins som Stjørdal SP, ville eit raudgrønt regjeringssamarbeidsalternativ ha vore heilt utenkeleg.

SP i Stjørdal er Sentraliseringspartiet par excellence. I Bladet 5. juni står det om ordføraren vår at han opna kolossblokka Karl Eidsviks plass med å halde ein politisk appell på takterrassen og plante ein rosebusk på bakkeplan (der han også var med på riving da prosjektet starta i 2019). I appellen sin uttrykte han stor begeistring over at tre einbustader hadde gitt areal til 41 nye leilegheiter.


 

Ordføraren er sikkert klar over at ikkje alle innbyggarane på Stjørdalshalsen er like begeistra for den grenselause fortettinga som skjer. Mange meiner tvert imot at det som skjer no er ei tragisk utvikling, og at sentrum er i ferd med å bli fullstendig vandalisert. Men utbyggarane tener feitt og har gode vilkår under eit slikt politisk regime.

Ordføraren må sjølvsagt få føre den politikken han meiner er rett, og det er jo også slik at veldig mange veljarar stemmer på han og partiet hans, så han styrer på med god ryggdekning. (Ved neste val bør han etter mi meining få avløysing.) Men éin ting meiner eg han bør vere meir forsiktig med, nemleg å bruke ordførarkjeda på slike oppdrag som dette. c Ho bør berre brukast på offisielle oppdrag; og opning av eit privat bustadkompleks er ikkje eit slikt oppdrag.

Kommunesektorens interesseorganisasjon KS tilrår at kjeda blir brukt ved:

  • mottakingar i kommunal regi
  • middagar og andre tilstellingar der kommunen er vertskap
  • innviing av offentlege anlegg når ordføraren står for innviinga
  • opning av større møte, kongressar og liknande, der ordføraren representerer kommunen
  • overrekking av utmerkingar
  • besøk av kongelege gjestar

Dette er gode reglar for bruken av eit samlande symbol for kommunen.