«La oss skjerme barn og unge!»

Matz Ulstad i Malvik Arbeiderparti.  Foto: Anders Fossum

Debatt

Det har vært ei krevende tid for mange, og flere sliter fortsatt med konsekvensene pandemien har ført med seg. Tross alt har vi i Norge vært både heldige og flinke, det har gått greit med de fleste av oss og flere ser lyset i tunellen nå.

Barna våre er selve fremtida. - De har også ofret mye i tida vi har vært igjennom. Norges Fotballforbund har meldt om en voldsom økning av barn som slutter med idrett etter pandemiutbruddet og nedstengningen, og med fortsatte hindre for barneidretten kan det bety slutten for enda flere aktive barn. Idrett er viktig for å skape glede, mestring og mening i livene til våre barn.


 

Det er derfor viktig at vi som ansvarlige voksne gjør det vi kan i tida som kommer for å legge til rette for aktivitet for våre barn og unge. Så lenge smittevernfaglige råd og regler følges, så er det ingen god grunn til at vi skal legge hindringer i veien for barn og unges aktiviteter.

Derfor er jeg stolt av at vi i Malvik hele veien både har lagt til rette for og stått opp for - at våre barn og unge skal kunne opprettholde sine organiserte aktiviteter. La oss fortsette med å skjerme barn og unge!