«Hvor mange skal bli drept eller kvestet for livet før våre signaler blir tatt på alvor?»

E14 mellom Forra Bru er smal og svingete med 70-sone mesteparten av strekningen. Bildet viser den krappe svingen ved Einang.  Foto: Jan Erik Sundoy

Debatt

I helga opplevde vi igjen en alvorlig ulykke igjen på hovedferdselsåren mellom Stjørdal og Meråker.

Tre personer ble alvorlig skadd i trafikkulykken på E14. Slike ulykker skjer ofte. Jeg plages av samvittighet for at vi ikke oppnår noe med våre aksjoner for å høyne trafikksikkerheten på E14.


 

Vi ser ingen tegn til at våre vegmyndigheter oppfatter at nå er det alvor. Jeg oppfatter dette som arroganse. Hvor mange skal bli drept eller kvestet for livet før våre signaler blir tatt på alvor?

Vi leser og hører at politiet stadig prøver å ta tak i sikkerheten med knappe resurser og stadig økende trafikk. Noen trafikanter respekterer ikke politiets stoppesignaler. Det viser seg at mange har ekstrem høy fart eller dårlig sikring av last, utslitte dekk med store skader.

Jeg får også mange rapporter om folk som ikke lenger tør sykle eller gå langs E14. Er det sånn vi skal ha det i framtida?


 

Nå må vi som er innbyggere i Stjørdal og Meråker, forlange at våre ansvarlige vegmyndigheter kommer på banen og presenterer planer for hva skal gjøres for trafikksikkerheten på E14.

Vi må forlange at det skjer øyeblikkelig!