«Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det. Tvert imot!»

Trond Kvendbø Svingen, samfunnsengasjert hommelviking.  Foto: May E. Lund

Debatt

Vi ser det stadig. Det opprettes lederstillinger på omtrent hvert eneste lille fagfelt, både i offentlige og halvprivate organisasjoner. Ofte helt uten magemål hva angår lønnsbetingelser og medfølgende goder. For eksempel har «direktør-tittelen» spredt seg på en slik måte at det omtrent går inflasjon i benevnelsen.

Samtidig er det nærmest «lovfestet» at slike stillinger innebærer «hele pakka» med overdrevne tileggsgoder som bonusavtaler, etterlønn,  sikring av eventyrlige pensjonsavtaler livet ut og mer til til.


 

Omorganiseringen av NSB er et skrekkens eksempel på hvor ille det kan gå. Overgangen til VY har medført at det snart er flere direktører enn konduktører i selskapet, for å sette det på spissen.

Det er ikke merkelig at de fleste kommuner må gå til det skritt å inndrive eiendomsskatt fra innbyggerne, med lønnskostnader for alle slags sektorsjefer, kommunalsjefer, eller hva de nå kalles på hvert minste kommunale arbeidsområde. De fleste med høyere avlønning enn sammenlignbare stillinger i statlig virksomhet.

Det ser ut til at «alle må lede alle» ned til laveste post i en organisasjon.

Da er det selvsagt ikke rart at de «mindre viktige» stillinger i det kommunale hierarki stadig henger etter økonomisk sett.

Og er det virkelig nødvendig med «to ordførere» i helstilling i millionklassen, til og med i kommuner som sliter med økonomien?

Skulle ikke forundre meg om det hadde klart seg med en og en halv ordfører om ikke annet. Hadde det medført kommunal kollaps mon tro tro?


 

Det minner litt om bukken og havresekken, det er jo politikerne selv som sørger at det blir slik, både sentralt og lokalt.

Til og med på Stortinget sitter de og bevilger seg økonomiske godtgjørelser, langt over størrelsen på de ordinære lønnsoppgjørene år om annet.

Selv er jeg «medeier» i Coop med «litt ditt», og høster selvsagt eventyrlige summer ved å handle der. Og samtidig bidrar jeg også til smør på brødet for toppledelsen. Faktum er at det jeg beskriver bidrar til økte forskjeller her til lands.

Men det blir vel som med begrepet om at «alle» snakker om været, men ingen gjør noe med det. Tvert imot!

Ha en fortsatt god sommer.