«Hva er Stjørdal kommune sin landbrukspolitikk?»

Kåre Børseth reagerer på planer om nedbygging av matjord på Skatval.  Foto: Jan Erik Sundoy

Debatt

I Bladets tirsdagsutgave får vi enda et bevis på at i landbrukspolitikken er det bare tilfeldigheter i bevaring av dyrkajord.


 

For en tid siden var det noen grunneiere som var fortvilt over at en liten stripe langs E14 var tenkt for å sikre våre myke trafikanter en trygg gang og sykkelvei uten å måtte risikere livet. Den begrunnelsen som ble hevdet, var at dette var den beste matjorda som finnes i kommunen vår.

Det som forundrer meg, er at ingen hevder de samme argumenter når den flotte matjorda på Skatval skal nedbygges.

Derfor blir argumentene om at vår matjord er veldig verdifull, stilt i et rart lys. Det blir vanskelig å forstå at denne matjorda på Skatval er mindre verd enn jorda langs E14.


 

Dere som er ansvarlige, må komme med en god forklaring om hva som er begrunnelsen for en så rar avgjørelse.

Venter spent.