«Enten anser ikke Kåre Børseth seg selv eller Arbeiderpartiet som ansvarlig, eller så kan han jo begynne med å forklare sin «rare avgjørelse»?»

Rolf Charles Berg, leder utvalg plan og miljø i Stjørdal kommune.  Foto: Bjørn Fuldseth

Debatt

Kåre Børseth (Ap) etterlyser i torsdagens avis en god forklaring fra ansvarlige politikere om hvorfor en «så rar avgjørelse» ble fattet om å tillate boligbygging på Skatval, dels på dyrkajord. 

De ansvarlige politikerne i denne sammenheng er kommunestyret i 2014. I det kommunestyret satt Kåre Børseth. Der stemte han for dette boligfeltet.


 

Videre setter Børseth spørsmålstegn ved reguleringen ved småbåthavna. Også dette prosjektet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i 2019. Da var ikke Børseth lenger med i kommunestyret, men hans parti Ap stemte for. 

Her tar Børseth også betydelig feil i forhold til byggehøyder. Han hevder at blokka blir på sju etasjer. Men det reelle er fem etasjer.


 

Det første prosjektets bruk av dyrkajord er begrunnet i trafikksikkerhet (avstand til nærmeste kryss for avkjøring). Dette var et innspill som kom fra Vegvesenet.

Det andre representerer en fortetting som byen er helt avhengig av nettopp av hensyn til dyrkajord og miljø. 

Enten anser ikke Kåre Børseth seg selv eller Arbeiderpartiet som ansvarlig, eller så kan han jo begynne med å forklare selv sin «rare avgjørelse»?