«Jeg hverken kan eller vil svare på alle Lars Moas mishagsytringer ved enhver anledning han finner behov for å fremsette disse»

Ordfører Ivar Vigdenes under åpningen av Karl Eidsviks plass i juni.  Foto: Guro Vollen

Debatt

Svar til misfornøyd Moa:

I Bladet 20. juli er Lars Moa misfornøyd med manglende svar fra min side. For å finne ut hva han var misfornøyd med at jeg ikke hadde svart på måtte jeg bla meg tilbake til et leserinnlegg Moa hadde i juni måned i samme avis. Der var Moa misfornøyd med at jeg som ordfører brukte ordførerkjedet for mye. Da visstnok særlig i anledning åpningen av et stort og viktig byggeprosjekt i sentrum (nemlig Karl Eidsviks plass). 

Men det var ingen spørsmål der. Så hva Moa er misfornøyd med manglende svar på vites ikke. Han kan vel neppe mene at jeg på eget initiativ skal ile til med skriftlige motinnlegg eller avhandlinger hver gang noen (eller sågar hver gang Moa alene) er misfornøyd med noe og gir uttrykk for dette. (Eller kanskje gjør han nettopp det…).


 

Når det gjelder åpningen av Karl Eidsviks plass så representerer denne realiseringen av en villet politisk utvikling for Stjørdal sentrum. I dette tilfellet er bygget realisert innenfor rammene av en reguleringsplan som forøvrig er enstemmig (merk deg det Moa) vedtatt i kommunestyret.

Tre boenheter blir erstattet med 41 nye på samme areal. Dette 100 meter unna vårt mest sentrale trafikknutepunkt. Hvis vi regner 2 personer per husstand gir det ikke bare 76 flere personer anledning til å realisere sin boligdrøm der de ønsker (dette er for øvrig Senterpartiets politikk). Det gir også et markedsmessig bidrag til realiseringen av ytterligere kommersielle, kulturelle og opplevelsesbaserte aktiviteter i et framvoksende sentrum utenfor Trondheim. Nærmere alle som bor i hele værnesregionen, Stjørdal og bygdene rundt. 

Skulle de samme boenhetene vært realisert på eneboligtomter á 1 mål ville det krevd 38 nye mål eksklusive offentlig infrastruktur. Hvor skulle disse kommet fra? Og hva med de som ikke ønsker å bo i eneboliger - hvor skulle de bo? Det fremstår for meg (og tilsynelatende et fulltallig kommunestyre) at i den grad det etterspørres leiligheter i byen vår så er det mest fornuftige både klima- jordvern- og byutviklingsmessig å lokalisere disse i- og i tilknytning til sentrum, og eneboliger da lenger ut. Skulle man ikke være for dette fortettingsprosjektet er det videre vanskelig å skulle se hvilke fortettingsprosjekt man skulle være for. 

Saken er ellers den at den sikreste oppskrift for å gjøre det vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet er å strupe utbudet av totale boenheter. I Oslo finner du nå ikke leiligheter som kan forsvares av en vanlig fagarbeiderlønn. Jeg mener framtidens Stjørdal sentrum skal ha plass til de av våre barn som som har helt vanlige og ærlige jobber. Og som har foreldre med helt vanlige og ærlige jobber. Dette på samme måte som vi alle skal finne rike botilbud i kommunedelene og grendene våre også. Valgfrihet og mangfold skal være vår politikk. Dette noe vi forøvrig ser ut til å lykkes ganske godt med, da Stjørdal mottar mye oppmerksomhet for hvordan vi har lyktes med å spre den stadige veksten vår til hele kommunen.


 

Lars Moa må gjerne fortsette å være misfornøyd med både dette og min bruk av ordførerkjedet. Det er også bare fint at han ved jevne mellomrom gir uttrykk for sin misnøye om ulike saker i lokalavisen. Men jeg hverken kan eller vil svare på alle Lars Moas mishagsytringer ved enhver anledning han finner behov for å fremsette disse.

Og når det gjelder bruken av ordførerkjedet: jeg kommer til å fortsette å bruke dette ved åpningen av viktige og politisk ønskede byggeprosjekt for byen vår.