Er virkelig dette tidspunktet for å skrote «Malviks beste matjord»?

Nylig vedtok kommunestyret i Malvik å la private investorer bygge blokker og boliger på Nedre Vikhammer, betegnet som «Malviks beste matjord», slik sagt av Senterpartiets varaordfører som sammen med Arbeiderpartiet har drevet igjennom vedtaket. Selvsagt er det lurt å produsere korn i Malvik, som gir oss kortreist mat. Men i et krigs- og klimaperspektiv blir skrotinga av matjorda ekstra ekstrem og tydelig.

FNs klimarapport viser at klimautviklingen har uhyrlige globale konsekvenser for tilgangen til mat. Ifølge FNs generalsekretær António Guteres er det å fraskrive seg ansvar for klimakrisen «en kriminell handling».

Ukraina blir betegnet som «Europas kornkammer», men gir i første omgang ingen krise for Norges kornimport. Vi importerer nesten ikke korn fra Ukraina ifølge Landbruksdirektoratet og en e-post fra landbruksminister Sandra Borch til Nationen 24. februar: «Konsekvensene for Norge vil først og fremst være knyttet til pris, da eventuelt bortfall av eksport fra både Russland og Ukraina vil føre til større prisøkninger på verdensmarkedet.» I et innlegg på bondevennen.no skriver Bothild Nordsletten: «Det tok ikkje mange timane etter at åtakene starta, før prisane på kveite og mais skaut i veret.»

Stor prisøkning i seg selv vil jo ramme norske forbrukere, men tilsier også at kampen om matjordressursene øker og at tilgangen blir vanskeligere, også for Norge. Når det gjelder tilgangen til matvarer, er altså ikke Ukraina hovedproblemet, men Russland.

Fredag 25. februar brakte A-Magasinet (Aftenposten) en oversikt over hvilke land vi importerer maten vår fra. Ikke overraskende er det vårt naboland i sør, «de røde pølsers land», Danmark, som troner øverst. Fra Danmark importerte vi 477 000 tonn mat i 2019. Overraskende nok er Russland på andreplass med 396 000 tonn. Deretter følger Brasil med 379 000 tonn, ellers bare europeiske land blant de 13 største importørene.

Ifølge Landbruksdirektoratet var 2019 det året Norge var mest avhengig av kornimport. Da utgjorde importen av hvete fra Russland 25 prosent av den totale hveteimporten. Med Russlands invasjon i Ukraina er jo russisk import utelukket. Gjennom Hurdalsplattformen har regjeringa varslet at de vil gjenopprette et nasjonalt kornlager. Til Nationen skriver Borch: «Det er flere grunner til at Norge bør ha beredskapslagring av korn. Dette kan knyttes blant annet til både naturhendelser med avlingssvikt og sikkerhetspolitiske kriser.» Nøyaktig slik den nye klimarapporten beskriver og Russlands forsøk på å okkupere Ukraina bevitner.

Hva skjer hvis de nasjonene som forsyner oss med korn i dag stenger døra for å sikre sine egne borgere? Vi står midt oppe i en krise vi ikke vet konsekvensene av. Prisstigning. Mindre tilgang på grønnsaker, korn og andre matprodukter. Nesten ikke matsikkerhet! Er det ikke på tide å tenke seg om?

Dere som sitter i Malvik kommunestyre: Er det virkelig slik at dere heller vil la milliardærer bygge på matjorda enn å ta vare på den – helt ned til fjæra? Har dere ingen formeninger om hvilke konsekvenser dette kan gi?

Og Malviks og Vikhammers befolkning: Er det virkelig slik at dere ønsker en Berlinmur mot sjøen – bygget i strandsonen på kommunens beste matjord? Det kan jeg faktisk ikke tro.

Hva mener Vikhammers Vel? Hva mener beboerne på Vikhammer og i Malvik? Hva mener alle dere andre som leser dette?

Vil dere – bokstavelig talt – la Malviks beste matjord bli skrotet uten å ytre et ord i protest?