Jeg skal ta meg i vare for å komme med økonomiske råd tit våre myndigheter, men som en vanlig pensjonist og arbeidsmann må jeg få komme med noen tanker om hvilke tiltak som kunne hjelpe mange som har kommet i økonomiske vansker på grunn av strømkrisen.

Mange er sikkert innstilt på å betale noe mere på grunn av situasjonen i vår del av verden!

Jeg fikk strømregning for november, forbruksavgiften må vi bare akseptere. Det jeg reagerer mest på er i tillegg til kraftprisen så krever staten inn en luksusskatt i en allerede vanskelig tid med 25% på toppen av en høy strømregning. Regningen hoppet opp til nær det dobbelte med dette unødvendig pålegget som denne luksusskatten har blitt i disse krisetider!

Jeg drister meg til å komme med et forslag: Våre myndigheter kan kutte momsen helt eller delvis i desember, januar og februar.

Den Norske stat tåler dette avgiftfritaket. Det vi ikke tåler er at mange får økonomiske problemer på mange vis.

Som en gammel sosialdemokrat håper jeg at flere støtter disse tanker!

Vi må støtte dem som har det vanskelig!