Årsmøteuttalelse fra Stjørdal Arbeiderparti:

2020 og 2021 har vært to spesielle år, preget av Covid-19, nedstengning av samfunn og bedrifter. Varehandelens ansatte i Midt-Norge har allikevel vært forholdsvis heldige, i forhold til sine kollegaer i Oslo og Viken, der nesten 37.000 har vært permittert i de verste periodene.

Da pandemien rammet Norge, fikk vi se nytten av en sterk Fagbevegelse, da opposisjonen på Stortinget sikret bedre kompensasjon for arbeidstakerne. Pandemien har ført til et økt antall medlemmer innenfor det organiserte arbeidslivet, og dette er nok fordi mange har opplevd usikkerhet i arbeidslivet i denne perioden, og sett viktigheten av å være organisert.

For mange arbeidstakere er den største utfordringen å få nok timer til å skape et liv ut av det man tjener.

Det er heller ikke tilfeldig hvem som jobber deltid. Selv om det har skjedd en viktig og positiv utvikling, er det fremdeles mye mer typisk for en kvinne å jobbe deltid, enn det er for en mann. (I 2018 jobbet 36,8 prosent av alle sysselsatte kvinner i aldersgruppen 15-74 år deltid, mens tilsvarende andel for menn var 14,5 %.). Kampen for heltid er en likestillingskamp!

Ufrivillig deltid er uverdig, det skaper en skjev maktbalanse mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Faren er at stadig større grupper må «stå med lua i hånda» for flere arbeidstimer.

Flere arbeidstakere melder om ønske om høyere stillingsandel, men andelen deltidsansatte i Norge holder seg nesten uforandret i flere bransjer som helse og varehandel (SSB). Det tyder på at det er sterke krefter som anser en stor mengde deltidsansatte som en økonomisk god ordning.

En kultur for heltid i alle bransjer vil ikke komme til syne før det blir mest lønnsomt å for arbeidsgivere å legge til rette for heltid, i stedet å ha deltidsansatte som jakter på flere timer.

Derfor har forbund og fagbevegelsen bedt om å fremme sterkere lovtekst og mulige arbeidstidsreformer som gjør det lettest å velge heltid foran deltid. Dette ser nå ut til å virke, og regjeringen har nå lagt fram et forslag om lovendring som skal sikre retten til heltid. Dette er veldig bra!

2022 vil bli et spennende og utfordrende år. Selv om vi har blitt gode på flere digitale plattformer, så gleder vi oss til samfunnet åpner opp helt igjen slik at vi kan ut å møte medlemmene fysisk.

De store sakene vil fortsatt være viktige:

  • Pensjon

  • rett til hele stillinger

  • bevar søndagen som en felles fridag

  • Rett til kompetanseheving.

Økt kompetanse ser vi vil bli et stort behov på arbeidsplasser, på grunn av den teknologiske utviklingen. Vi ser endringer på manuelt arbeid som går over til automatisering og mer netthandel. Tilgang til økt kompetanse vil være viktig slik at arbeidstagerne kan settes i stand til å ta de nye jobbene som kommer framover.

Stjørdal Arbeiderparti støtter de ansatte i varehandelen og andre i kvinnedominerte yrker i deres kamp for heltid!