I nabolaget mitt bor Mari og Audun. For et par år siden tok de i likhet med stadig flere småbarnsfamilier valget om å flytte fra Trondheim til Malvik. Den nye tilværelsen i Malvik skulle derimot vise seg å bli utfordrende, da Mari og Audun opplevde at barna deres ikke fikk tilbud om barnehageplass med en gang. Deretter ventet et langt år hvor de først måtte ta barna ut av barnehagen i Trondheim, for så å prøve å få kabalen til å gå opp på hjemmebane.

Etter at besteforeldre hadde blitt flydd inn fra alle kanter av landet for å passe barnebarna, så ikke Mari og Audun at de hadde noe annet valg enn at en av de måtte jobbe mindre. Som i de fleste andre tilfeller ble det også denne gang mor som måtte gå fra å jobbe i 100% fast stilling og ned i stadig mindre stillingsstørrelser.

Historien om Mari og Audun er langt fra unik. Kommuner over hele landet fører en barnehagepolitikk som baserer seg på ett barnehageopptak i året. Malvik kommune er en av dem. Bare i Malvik finnes det flere eksempler på foreldre som har blitt stilt ovenfor de samme utfordringene som Mari og Audun. Malvik kommune har full barnehagedekning, men med kun ett årlig barnehageopptak i året medfører dette at barn ofte blir stående lenge på venteliste før de får tilbud om barnehageplass. Videre blir det for min del helt feil å tviholde på en slik barnehagepolitikk når vi vet at konsekvensene av denne er at foreldre – og da særlig kvinner, blir nødt til å jobbe deltid.

Derfor er jeg glad for at Trøndelag Arbeiderparti under helgas fylkesårsmøte sluttet seg til Malvik Arbeiderpartis forslag om å innføre to barnehageopptak i året. Ved å innføre minst to barnehageopptak i året sørger vi for at flere barn kan få tilbud om barnehageplass tidligere, samtidig som vi unngår at løsningen for mange småbarnsfamilier blir at en av foreldrene må jobbe i redusert stilling. Slik sikrer vi at flere barn tidligere får tilgang til det uvurderlige fellesskapet som barnehagen er, samtidig som vi sørger for at både mor og far trygt kan vende tilbake til arbeidslivet. Minst to barnehageopptak i året er derfor ikke bare viktig for å sikre at flere barn får tilbud om barnehageplass. Det er også viktig for likestillinga.

Kristin Nybrodahl (AP)

Formannskapsmedlem i Malvik kommune