Sommeren 2020 åpnet Oslo som en av de første i verden og eneste i Norden sitt klimahus. Dette er noe også Stjørdal bør vurdere i sin nye bydel som omtales som «Stjørdalshæsjen, en grønn og urban stasjonsby».

Klimahus plassert rundt om i Norge er en fremtidsrettet idé som vil være med på å forebygge problemer og fremskynde utviklingen mot et fornybart og bærekraftig samfunn. Her kan det også presenteres nye ideer og innovasjoner og med det gi håp om en bedre verden.

Vi har Equinor på Tangen som blir nabo til Stasjonsbyen, de er i omstillingsfasen til det grønne skifte, det samme er flybransjen. Med Midt-Norges største flyplass Trondheim lufthavn så skjønner vi at Stjørdal ligger midt i smørøyet for å ha det første klimahuset nord for Dovre. Ja, vi har kulturhus og andre flotte steder, men vi mangler et sted som kan formidle klima og miljørelaterte saker, noe mange regner som vår tids største utfordring.

Her kan man ha spennende utstillinger der barn og ungdom kan få tilfredsstilt sin nysgjerrighet og utforskertrang. Bedrifter kan vise sine innovative og miljøvennlige løsninger.

Klimahuset formidler forskningsbasert kunnskap om jordens klima og klimaendringer. Huset er et møtested for utveksling av kunnskap om klimautfordringene. Formidlingen retter seg særlig mot barn og ungdom. Bygget gir rom for forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom en aktiv formidling, sanselige opplevelser, og hvor publikum kan søke løsninger på relevante klimaspørsmål, utstillingene skal engasjere publikum og stimulere til holdningsendringer. Selvfølgelig må det også bli miljøvennlige leiligheter i etasjene over på bygget med utsikt over vår vakre fjord og sjønære områder.

Vi kan ikke ha økonomisk profitt i tankene med alt vi gjør. Det er et indiansk ordtak som sier følgende; «Først når det siste treet er hogd ned, den siste elven forgiftet og den siste fisken er død, vil mennesket oppdage at de ikke kan spise penger».

Dette ordtaket viser til gårsdagens og delvis nåtidens mentalitet hvor konkurranse, materialisme og profitt er det som råder på bekostning av mennesker og natur. Morgendagen verden må fokusere på andre og mer bærekraftige prinsipper som å ta vare på det vi har, mere samarbeid og deling.