Stjørdal Pensjonistlag har store forventninger til vår nye regjering som har som slagord: Alle skal med!

Kommunene våre får stadig flere og mer krevende oppgaver uten at finansieringen følges opp. Vi ser også at mangelen på helsearbeidere nærmer seg krise. Hvorfor er det ingen som har tatt tak i hva årsaken kan være?

Vi har fått noen av de ansatte helsevesenet til å gi oss en begrunnelse over hva årsakene kan være. Det er mange grunner. En av de mest nærliggende årsakene er at mange kvier seg for å jobbe i helsevesenet vårt er lange arbeidsdager, og attpåtil ikke få vederlag for å må jobbe i matpausen.

Vi må spørre oss: Hvilken annen yrkesgruppe hadde funnet seg i en sånn behandling?

Pensjonistlaget må få spørre. Er dette lovlig etter arbeidsmiljøloven?

Det er sikkert ikke mange av oss som aner at våre kjære hjelpere i vårt helsevesen blir behandlet på en sånn nedverdigende måte. Vi må få appellere til våre kommunestyrer om å ta tak i denne uretten som blir begått overfor denne yrkesgruppen.

Alle ønsker vi at våre helsearbeidere skal trives og gleder seg til å gå på jobb hver dag, uten å bli behandlet på en sånn nedverdigende måte.

Stjørdal Pensjonistlag lover å støtte våre helsearbeidere så godt vi kan.