Det er all grunn til forvirring når vi hører våre «eksperter» snakke om strømforsyning gjennom energikabler til og fra utlandet. Noen påstår det blir dyrere strøm, mens andre sier det stikk motsatte. Ja dette blir jo særdeles «avklarende» for oss forbrukere.

Og hva er det deler av landet opplever i disse tider med strømpriser opp mot både 3 og 4 kroner per kilowattime?

Det vi imidlertid vet av erfaring, er at det aller meste stadig blir dyrere på alle felt. Derfor er det også all grunn til å forvente permanent dyrere strøm, slik vi har stelt oss på dette energifeltet.

Maslows behovspyramide beskriver blant annet menneskets fundamentale fysiske behov som: vann, mat, sikkerhet, husvære, varme mm. Slik det har blitt nå, medfører dette en betydelig sikkerhetsfaktor for mennesker som sliter med å holde varmen vinters tid, i dette påståtte verdens rikeste land.

Med de økte forskjellene, som mer eller mindre bevisst har skjedd her til lands i sær de siste 8 årene, er å håpe at det nå blir tatt grep slik at også de mest sårbare blant oss får ta del i denne helt livsnødvendige tryggheten. Det snakkes mye om manglende menneskerettigheter ute i verden, men sannelig tror jeg også det er på tide å rette fokuset mot oss selv på flere felter i dette «verdens rikeste land».

Fra tidligere vintre har vi hørt triste og skammelige historier om mennesker som ser seg nødt for å ligge til sengs, fordi de ikke har råd til oppvarming når kulda setter inn.

Til tross for all bekymring, og dommedagsprofetier om stigende temperaturer her på kloden, er det all grunn til fortsatt å forvente rekordkalde vinterdager- og uker i overskuelig framtid, på samme vis som vi hadde i januar og februar i år. Derfor er det helt nødvendig å ta fundamentale grep og kontroll over løpske strømpriser, som bare blir mer og mer faretruende og går ut over liv og helse for mange.

Det må bli slutt på denne hodeløse nedtapping av våre vannmagasiner i sommerhalvåret, med gambling og håp om rekordstor nedbør utover høsten. Resultatet blir import av rådyr strøm, fra blant annet kullfyrte kraftverk når vinteren setter inn. Vi kan ikke ha denne jojo-politikken med strømpriser som påvirker folk så til de grader i dette landet, beliggende kloss opp mot Nordpolen.

Akkurat nå har Midt-Norge vært særdeles heldig med lavere strømpris enn i sør, men hvor lenge var Adam i paradis?

Og så var det denne avgift på avgiften og enda flere avgifter på strømregningen da som de færreste forstår, men det er jo i det minste til å bli både varm og svett av.... en stakket stund.