Gratis skolefritidsordning (SFO) er en super velferdsreform. Slik kan alle barn være med på leken. I Stjørdal vil familier med førsteklassinger spare 2000 kroner i måneden. Det kan komme veldig godt med nå som prisene stiger og mange har dårligere råd.

I budsjettavtalen med regjeringen sørget SV for at det fra 1. august i år er gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger i Stjørdal som i resten av landet, og en tilsvarende reduksjon i prisen for heldagsplass. Vi omfordeler penger til barnefamiliene, og inkluderer de som har stått utenfor. 1 av 3 foreldre opplyser at årsaken til at de ikke har hatt barn i SFO er at det er for dyrt.

En familie med en førsteklassing på SFO i Stjørdal vil spare 20 000 kroner i året (ordinært tilbud i ti måneder). Jeg har selv barn på SFO og vet at dette er et godt bidrag til barnefamiliers økonomi, spesielt i disse dager hvor prisene blant annet på matvarer bare fortsetter å stige.

SV vil fortsette å utvide ordningen med gratis SFO til flere årskull. Målet er at alle elever fra første til fjerde trinn skal ha gratis halvdagsplass. Innsparingen vil for mange familier være på flere titusener kroner.

Nå rulles SFO-reformen ut til alle førsteklassinger i Norge. Dette er en gylden mulighet til å gjøre skoledagen mer praktisk og variert. Jeg sikker på at de ansatte her i Stjørdal vil finne gode løsninger som sørger for at kvaliteten på tilbudet for elevene blir best mulig. Samtidig må vi politikere være villige til å prioritere skole og SFO når vi vedtar budsjetter.

Jeg ønsker alle førsteklassinger og foreldre en fin skolestart, med en rimeligere SFO-hverdag. Nå skal alle barn få være med, og familiene få bedre råd.