Selvsagt er det slik at man som journalist møter divergerende interesser og motstridene uttalelser underveis i en lang karriere. Noe annet ville nok også vært forunderlig.

Det er helt fantastisk at du Ivar gjennom alle disse årene har vist en oppriktig interesse for Meråker. Også utover det å rapportere status, klarer du å formidle lokalsamfunnet en temperaturmåler på «ståa» i Meråker.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Ivar Værnesbranden for den interesse han har vist for lokalsamfunnet i Meråker, og hans helt genuine interesse for hva som rører seg her oppe i Meråker, positivt som negativt.

Min erfaring med Ivar på godt og vondt er at han alltid vil fortelle historiens sannhet, men også balansere dette med hva som er viktig for lokalbefolkningen, og utvikling videre.

For Dovista Norge sin del (eier av Natre vinduer AS og Lian trevare AS i Norge) var det kun en person jeg tok kontakt med etter at det ble kjent at Lian Trevare valgte å legge ned driften i Meråker. Det var Ivar, i visshet om at vi i felleskap kunne lage en historie rundt videre bruk av arealer og kompetanse. Historien er fortsatt ikke satt, men at dette fort kan føre til 30-40 industri-arbeidsplasser er jeg ikke i tvil om. Direktøren for Optimera Byggesystem er en tidligere kollega av meg, og vi har fremdeles månedlig dialog rundt utviklingen videre. Det lokale teamet med Espen Skjæret i spissen jobber intensivt med å ta dette til neste nivå, og vil lykkes!

Oppsummert:

Ivar, du er og vil fremdeles bli oppfattes som en Meråker-entusiast, og skulle det by seg muligheter fremover, så er det fremdeles deg vi kontakter! Godt kjørt, og lykke til videre.