Hei Bernt, lærer i 38 år!

Leste med stor forundring ditt innlegg i Bladet her forleden. Forleden er ord sammensatt fra middelnedertysk perfektum partisipp, vorleden. Brukt om tidsrom betyr forresten vorleden: Noe som ligger forholdsvis nær forut for taletidspunktet (men minst ett døgn). Som du kanskje skjønner jobber jeg også som lærer. Som norsklærer. Derfor denne merkelige inngangen til svaret på innlegget ditt. Nok om det. Jeg er altså forundret over ditt utbrudd.

Her er slik du beskriver tilstanden i norsk skole fra 2005 – 2013:

«For å si det kort og brutalt: Forferdelig! For meg ble dette 8 års vandring i skyggenes dal uten gløtt av sol sett fra en lærers ståsted.

Tre forskjellige statsråder fra SV gjorde årene 2005-2013 til mitt personlige mareritt som både jeg og norsk skole vil slite med i mange år framover.»

Tør jeg minne om at Ap overtok etter Bondevik i 2001, før den regjeringen ble forkastet i valget 2005? Nok en gang til fordel for de borgerlige! (jeg er lærer i samfunnsfag også). Kanskje enkelte borgerlige partier her får skyts til å hevde at «de måtte rydde etter sittende regjering»? Kristin Clemet mente tydeligvis at hun måtte rydde i sin periode og innførte et skjema- og prøvevelde!

Vel, de tre fra SV var i alle fall i tur og orden, fordelt over 8 år:

1. Øystein Djupedal

2. Bård Vegar Solhjell

3. Kristin Halvorsen

Djupedal er vel mest kjent i skolekretser for å ha innledet «barnehageløftet» fra Stoltenberg II-regjeringen, og stoppet veksten i privatskoler i Norge gjennom en tilstramming i privatskoleloven.

Solhjell satt to år i stillingen og videreførte arbeidet som allerede var påbegynt. Her var det litt å ta tak i etter Clemet.

Halvorsen ville lovfeste skolens helseansvar. Alle skal ha rett til å trives på skolen! Hun var også tidlig ute med å kreve at det ble full barnehagedekning i landet.

De såkalte kvalitetsmeldingene i denne perioden beskriver en norsk skole i utvikling! Hommelvik ungdomsskole har til og med vært med i instruksjonsfilmer fra UDIR. «Malvikskolen» nyter stor respekt, og om du mener at dette ikke er frukter fra forrige periode, vel da må det være fra den siste 8-års perioden. Det vil si under de blå-blå, og til slutt under de blå.

Når det gjelder politisk barometer har vel arbeiderbevegelsen alltid identifisert seg med venstresiden i norsk politikk. I innlegget virker det som om du ønsker å bevege Ap bort fra venstresiden av politikken.

Gjennom utsagn som at:

 «Det må bli slutt på venstresidas totale fordømmelse av «den gamle skolen» hvor bl.a. læring, adferd og forberedelse til et liv som voksen stod i sentrum.» blir jeg også litt urolig! Har du som lærer aldri lest overordnet det av læreplanene? Har du ikke lest opplæringsloven? Det er jo nettopp å forberede livet videre som er oppgaven og mandatet i skolen.

Til slutt høres det jo ut som om du vil lage en bra skole for barn og ungdom. Men, Bernt; «Hør her, Jonas: Skolen er altfor viktig til å overlates til noen andre enn Arbeiderpartiet.»

Jeg blir nesten litt redd! Er det bare Ap som kan få til dette? Skjønner dette med partitilhørighet, troen på egen genialitet osv., men er virkelig Arbeiderpartiet alene om å ha den rette oppskriften?

Jeg har tatt meg den frihet å sammenligne Arbeiderpartiets og SVs politiske program for å se om det er så stor forskjell på skolepolitikken som du prøver å tegne et bilde av. Gjett hva jeg finner? Jeg finner to partier som står veldig nær hverandre i skolepolitikken. Begge partier har vedtatt at de vil ha en mer praktisk skole, de vil gi lærere bedre tid og mer tillit, de vil ha flere kvalifiserte lærere, innføre gratis SFO og vil ta et oppgjør med overdreven testing og måling i skolen. Vi snakker altså om to partier som står hverandre veldig nær i skolepolitikken. Hvem som først fikk inn i sine programmer at de ønsket en mer praktisk skole med mindre testing og en tillitsreform, det behøver jeg ikke å minne om her..

Jeg tenker at istedenfor å bedrive skremselspropaganda om SVs skolepolitikk, burde Bernt lese SVs program, slik jeg har lest Arbeiderpartiets program. For det er jo faktisk slik at den store fienden for den norske offentlige fellesskolen verken er SV eller Arbeiderpartiet, men partiene som snart vandrer ut av regjeringslokalene. Nå som valget er vunnet for oss rødgrønne partier, burde vi politikere i Arbeiderpartiet og SV stå skulder ved skulder og kjempe sammen for en bedre skole og ikke bruke tida på å kritisere hverandre. Det er i alle fall min plan.

Lærer, og stolt medlem av SV!!