Å jo da, leder for komité Levekår, dere kan faktisk si «ja» til noen og «nei» til andre. Jeg må bare minne om at vi for 6 år siden hadde et møte med politikerne her i bygda. Det var representanter fra senterpartiet. Møtet foregikk nettopp på den gamle skolen vår. Der var politikerne meget optimistiske og spurte om det var noe de kunne hjelpe bygdefolket med, om vi på en måte hadde noen ønsker for framtiden. Det hadde vi, men på den listen stod det ikke ønske om trenering av boligbygging. (Har hørt noe om at boligbyggingen går lettere andre steder) Nedleggelse av skolen og barnehagen vår hadde vi heller ikke som ønske. Gullfiskene har visst som kjent et kort minne, men de politikerne som besøkte oss den gangen er forhåpentligvis ikke gullfisker. Jeg tror møtet var i forbindelse med kommunevalget.

Tillit er politikere avhengig av for at demokratiet skal fungere. Er man ikke så nøye med å ivareta tilliten går det politiske spillet videre og den som står utsatt til, blir offeret. Skolen vår ble en brikke på spillebordet og tapte selvfølgelig det spillet.

Og hva følelser angår, ber jeg politikere som var på besøk til oss den gangen, om å holde sine følelser i sjakk. Det har vi bygdefolk måtte gjøre opptil flere ganger når det har buttet i mot på alle kanter. Og så er det den økonomiske situasjonen til kommunen da, det kortet kan trekkes når det måtte være beleilig. Og det blir jo gjort. Ting blir så snudd på hodet. Om jeg skal si noe som er i nærheten av noe sant, vil jeg trekke fram at vi i bygda har en enorm positiv flokk av unge voksne som har tatt tak i barnehageetablering. De står på og har på langt nær gitt opp.

Er ikke en slik innsats og interesse for å bygge noe opp i sine omgivelser er positiv ting? Jeg syns det er utrolig at noen som har en lederfunksjon i en komité ikke får fram annet enn sine egne følelser i denne sammenhengen. Du burde heller gi en takk til denne gjengen for det engasjementet de viser og for det arbeidet som gjøres med utrivelige møter med folk i kommunen og all frivillighet som må gjøres på kveldstid. Vi har dessuten bidratt nok til kommunens økonomi både gjennom skolenedleggelsen og gjennom at Montessoriskolen har skaffet 3 arbeidsplasser. En Montessoribarnehage vil bidra med ytterligere 2 -3 arbeidsplasser.

Det er ikke sånn at barna her i bygda skal være forpliktet til å fylle opp ledige plasser andre steder langt unna bostedet. Denne reisen innebærer å kjøre 5 – 6 mil pr. dag. Ikke er det spesielt framtidsrettet miljømessig heller. Dessuten berører det små barn med store helseutfordringer som ikke kan benytte seg av barnehage som er langt unna heimen. Lurer på hvordan disse barna kommer ut når det gjelder «levekårene» når politikere viser slik massiv tankeløshet.

Og hva Arbeiderpartiet angår, så har vi ikke opplevd et parti som kan snu fortere i sine meninger, så det håper jeg slår positivt ut for oss i bygda denne gangen.

Og helt til slutt, for 17 gang : Hva mener dere med at hele kommunen skal tas i bruk? Jeg kjenner at jeg mangler full innsikt i dette mystiske ordvalget. Tror ikke jeg er alene om det.

Men spill videre, leder for komité Levekår, del ut kortene. At små barn hører med til de utsatte er ikke noe nytt, så vi vet hvem som får Svarteper denne gangen også!