«Dette var et helt avgjørende grep fra disse to»

foto