«Denne typen harselering med en hel yrkesgruppe er uverdig og ikke minst krenkende»