12. desember sluttbehandles budsjettet for Malvik kommune. Alt tyder på at de folkevalgte setter av midler til idrettshall i Hommelvik i 2023. Det er veldig bra og nyttig for idretten i hele kommunen.

Jeg vil komme med en sterk henstilling til de folkevalgte om samtidig å finne rom til ferdigstilling av idrettsanlegget på Vikhammer – inklusiv midler til nytt klubbhus.

Å bygge ny ungdomsskole på Vikhammer var nødvendig, men Malvik idrettslag var uenig i plassering av den nye skolen. En plassering som bl.a. medførte at et velfungerende klubbhus ble fjernet, at laget har vært uten friidrettsbane og hovedbanen for fotball i 2 sesonger og at arealet til idrettsformål ble redusert. Og dette i et område med sterk befolkningsvekst.

Likevel har idretten valgt å være en konstruktiv medspiller i utbyggingsfasen. Idrettslaget har arbeidet med ideer/planer for et nytt klubbhus. Laget erkjenner at de har en viktig rolle i å utvikle et godt lokalsamfunn og er opptatt av at et klubbhus må omfatte mer enn kontor og møterom for idrettslagets styringsorganer.

Idrettslagets klubbhus bør være et allbrukshus som også imøtekommer andre behov i lokalsamfunnet og gir rom for næringsvirksomhet. Slik ser en for seg et åpent og levende hus som et hjerte i lokalsamfunnet. Det er tenkt en plassering som ikke legger beslag på nytt areal, noe som må vurderes som svært verdifullt i et område der det er knapphet på tilgjengelig areal.

Utsettes oppføring av nytt klubbhus pga manglende kommunal bevilgning, er jeg redd det blir krevende å opprettholde et nødvendig engasjement i frivilligheten. Å finne rom for dette i 2023 vil derimot bli oppfattet som en anerkjennelse av idretten som en aktiv medspiller som tar samfunnsansvar. Idretten er innstilt på at utforming og innhold av et slikt hus konkretiseres i nær dialog med kommunen.