I mangel av fortau over Homla bru er «Homla hageby» pålagt å bygge fortau over Brukesgården sin eiendom.

Det er da ikke «Homla hageby» sin oppgave og erstatte et fortau som mangler over Homla bru, som er Malvikveien og riksvei 950. Dette er en fylkesvei og en oppgave for fylkeskommunen og ingen andre. En fortausbro over Homla er fylkeskommunens oppgave.

Det er da en enkel og rimelig sak som også ble gjort på Hellbrua, og det er langt flere fotgjengere som går på Malvikveien over Homlabrua enn over Hellbrua. På grunn av at veien gjennom Malvik, og spesielt Hommelvik, bærer preg av stor mangel på vedlikehold og en heftig slitasje. Dette bidrar til at det kan være livsfarlig å sykle å gå over Homla bru og da spesielt når det regner og veien er som en innsjø. Det er ikke vanskelig å se at det mangler vedlikehold.

Solbakken er på flere plasser slitt ned til lag nummer tre, mens på hele Gjevingåsen er det nesten ingen slitasje. Det er akkurat den samme tungtrafikken som går både i Solbakken som Gjevingåsen.

Nå må Malvik kommune få ut fingeren og presse på så fylkeskommunen gjør jobben med å bygge en fortausbro så folk kan gå langs Malvikveien. I stedet for å bli dirigert en omvei til Øyavegen, forbi barneskolen, som ikke har fortau og er en trafikkfelle.

Miljøpakken skal fordele over 10 milliarder, og har ikke Malvik noen prosjekt, vil alt havne til Trondheim og litt til Melhus. Stabbesteinene opp til Brukesgården er verneverdig, men de er på vei nedover skråningen på grunn av at det ble anlagt en bussholdeplass. Mye av skråningen ble gravd bort og ingen støttemur kom.

Nei nå må vi få reparert fylkesveien og bygd en fortaugsbru over Homla. Dette er fylkeskommunens jobb, og da må man ikke tvinge «Homla hageby» til å bygge en omvei.

Det er jo helt hinsides at folk som har kjøpt seg leilighet i Homla hageby ikke får flytte inn fordi at det mangler fortau over brua. Hvor er logikken?