Politisk kontroll over krafta! Rødts forslag om å innføre makspris på strøm på 35 øre per kWt for næring og forbrukere i Norge ble stemt ned i Stortinget den 21.1.22.

I fjor eksporterte vi over 10 prosent av landets kraftproduksjon ut av landet vårt. Vi har altså mer enn nok av ren fornybar kraft - Norge buldrer av vannkraft! Mesteparten av norsk kraftproduksjon er eid av staten, altså er krafta vår felles eiendom og det betyr at vi ikke trenger å overlate strømprisene til markedet alene, men kan regulere kraftmarkedet politisk. Rødt er for politisk kontroll over krafta for vi har ingen strømkrise i Norge, vi har en pris-krise!

Løsningen er ikke å legge verna vassdrag i rør eller å bygge vindturbiner på hver holme og hvert nes. Dette vil ikke få strømprisen ned med dagens regjering, det vil bare gi mer kraft til eksport, ut av landet vårt.

Arvesølvet vårt er nå underlagt en børs-basert og EU-regulert frihandel. Vi får ikke mer kontroll over strømprisene våre om vi så legger hver eneste elv vi har i rør.

Vi trenger politisk kontroll over arvesølvet!

Det koster om lag 12 øre å produsere en kWt i Norge. Likevel har vi betalt opp til 6 kr - fordi markedskreftene rår. Strøm og varme er et grunnleggende behov som vi som samfunn på ta ansvar for å dekke, for alle innbyggerne. Vi må forvalte våre naturressurser i fellesskap, til det beste for fellesskapet.

All strøm til alle kunder i Norge, uansett om det er til landbruk, industri eller den vanlige forbruker må ha en makspris på 35 øre per kWt, for å sikre politisk kontroll over krafta!