Torsdag 2. februar viste stolte jegere fram ei død hunngaupe til barna i Skjelstadmark barnehage.

Ideen bak har vel vært at det er fint for barna å se at de har greid å ta livet av dette flotte dyret. Ungene blir da nærmest fortalt at de har skutt denne i omsorg for rådyr og hare. Nå er det jo slik at alle rovdyr fra snømus til bjørn lever at andre levende skapninger. Gaupa er et av vår fire store rovdyr som vi og Norge har ansvar for å forvalte slik at de kan ha et antall som gjør at arten har livskraft.

Antall gauper i Norge er i tillegg så lavt at den blir regna som sterkt truet og plassert på rødlista. Likevel blir det som en del av rovdyrforliket gitt fellingsløyve til et visst antall innenfor de ulike sonene i Norge. Det er færre gauper i Norge enn det nasjonale bestandsmålet har satt. Likevel er det i regionen som Stjørdal hører til, gitt løyve til å skyte 4 hunngauper. Siden jegerne ikke ser forskjell på hann og hunn hadde de i løpet av første jaktdag greid å skyte 6 hunngauper. Dette førte til at jakta ble stoppet.

Naturvernforbundet har stor forståelse for at barn kan få kjennskap til hvor maten kommer fra. Det kan være fint å få kjennskap til hva som har foregått før elgkjøttet kommer på bordet. Men hvilke signal ønsker barnehagen at barna her skal få med seg?

Det er jo lett å tenke seg at det framstår som viktig at rovdyr må bli utrydda og at jegerne har gjort en god gjerning. Kanskje vil barna tenke at alle jegere går ut i skogen med samme innstilling. Å skaffe seg ei utstoppa gaupe som jakttrofé, er neppe det de fleste jegere forbinder med jaktglede. Det er heller ikke slike forestillinger som Stjørdals-Nytt viser fram som er egna til å skape forståelse for jakt og naturforvaltning. Neste gang barnehagen ønsker informasjon om jakt og naturforvaltning bør de heller kontakte Naturvernforbundet.