Nå synes jeg virkelig Kjentmann får unødvendig mye negativ omtale og motvilje. Kan årsaken være at mange er misunnelige på at noen virkelig får til noe som er blitt så veldig populært? Per i dag er det 1526 personer som deltar på Kjentmann. For det første, dette er virkelig et flott tiltak for folkehelsa, og for det andre, hvilken enorm historieskatt som er gravd fram med dette arbeidet. Det burde spesielt Stjørdal kommune vite og sette pris på.

Kjentmann tar seg ikke til rette på privat grunn og statsgrunn, som Per Ivar Morken sier, Kjentmann har avtaler på det han gjør. (En annen sak er at ikke alle grunneiere er klar over hvor eiendomsgrensene sine går). Mange grunneiere er positive til dette, og har spurt, og foreslått, turer på sine eiendommer. Dessuten er det ikke massevis av nye stier hvert år, som styret i SJFF sier.

De aller fleste er faktisk gamle ferdselsveger, som har vært bruk i uminnelige tider, som nå er ryddet og tatt i bruk igjen. I gamle dager var det mye mer ferdsel og bosettinger i skog og fjell, enn det er i dag. SJFF mener aktiviteten Kjentmann legger opp til, er i konflikt med interessene til deres medlemmer, men man kan vel også si, at aktiviteten til SJFF er i konflikt med interessene til Kjentmanns deltakere.

Jakt opphever ikke allemannsretten og friluftsloven.

Elin Fiskvik