«Ingen av oss som ferdes på E6 ønsker å møte en bil i feil kjørefelt. Nå må utbyggerne lytte»

foto