Sykdommen demens er en stor utfordring for samfunnet, og det er en tragedie for dem som rammes. Men nyere forskning gir grunn til å være forsiktig optimist! Mange leter etter en løsning på demensgåten nå, både i Norge og i verden. Vi ser nå noen lyspunkter, som nyheten om et medikament som kan bli den første behandlingen som reduserer klinisk tilbakegang hos pasienter med Alzheimer.

Så mye som 40 prosent av demensforekomsten kan forebygges eller utsettes gjennom gode folkehelsetiltak. Forskere har tidligere identifisert ni ulike risikofaktorer for å utvikle demens, som høyt blodtrykk, overvekt og lite fysisk aktivitet. Nå har de lagt tre til på listen: Hodeskader midt i livet, overdrevent alkoholforbruk og eksponering for luftforurensning sent i livet.

Forskning nytter! Men forskning koster penger.

Derfor arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen hvert år. Takket være inntektene fra aksjonen kan vi sette i gang viktige forskningsprosjekter og samarbeide med sterke fagmiljøer blant annet ved Universitetet i Oslo, NeuroSysmed i Bergen og Mosermiljøet i Trondheim.

Vi starter nå innsamling, med god hjelp fra klasse 10 D og 8 F ved Stokkan ungdomsskole, som varer fra 20.–26. september.

Gi ditt bidrag – vipps 122724 til Stjørdal Demensforening.

Støtt Demensaksjonen, ditt bidrag gir mer forskning samtidig som det gir penger til gode tiltak for personer med demens og deres pårørende i demensforeningen der du bor.

Styret i Stjørdal Demensforening,

leder Andrea Krovoll, Gunn Kvaal, Lillian Røst, Maiken Rolseth, Tove Sætnan og Inger Johanne Vollvik