«Ønsker ikke politikerne å beskytte ungdommene våre fra ulovlig rusbruk?»

foto