Det er de folkevalgte politikerne i en kommune som har det overordna ansvaret for sine innbyggeres helse og livskvalitet. En viktig faktor i denne sammenheng er å bevare strandsonen tilgjengelig for alle og strandsonen er hundremeterbelte bak vannlinjen på flo sjø.

Flertallet i Malvik kommunestyre har problemer å se hva som er best for sine innbyggere. Det står i Malviks egen arealplan fra 2019 at byggeforbudet i strandsonen står ved lag, og om det skal innvilges dispensasjon så skal det være til noe som må ligge ved sjøen. Slik som båtanløp, aquakultur og badeland. Dette er da ikke så vanskelig å forstå.

Også sivilombudsmann Hanne Harlem er bekymret over den måten norske kommuner håndterer regelverket om strandsonen. Hun sier at det er fare for det norske demokratiet når det hoppes bukk over innbyggernes interesser til fordel for en utbygger.

I denne saken har innbyggerne i Malvik sine interesser blitt overkjørt helt siden 2006 da forhandlingene mellom Kjeldstad, Rom Eiendom, Bane Nor og Malvik kommune startet. Regelverket sier klart og tydelig at når industriområder i et sentrum skal omreguleres, så skal det være folkemøter slik at folket får være med i prosessen.

Den gangen var kommuneplanlegger Rolf Brovold sekretær for denne gruppen, og han påpekte at man ikke kan planlegge hus på områdene før de er omregulert. Han sa videre at dette må innbyggerne være med å bestemme. Han fikk bare beskjed om at dette hadde han ikke noe med. Brovolds rapport til rådmannen om hendelsene ble hemmelighetsstemplet slik at politikerne ikke skulle få tak i den. Da saken kom opp for kommunestyret i 2012 var det derfor ingen som kjente til hvordan saksbehandlingen hadde foregått. Den gangen var det Malvik kommune som eide Moanområdet. De hadde fått kjøpt det billig fra Rom Eiendom (17 millioner) fordi de trodde kommunen skulle bruke det som friområde. I april året etter ble Moan solgt til Sjøsiden for den samme summen.

Dette gjorde kommunen selv om de hadde pålegg om å erstatte de 12 målene med friområder på Mogjerdet (2011) som ble bygget ned som følge av byggingen av helsetunet og kulturhuset. Kommunen måtte lage en grøntanalyse for å vise hvor de nye arealene skulle komme, men det fantes ikke plass til nye arealer. Den gangen var det et stort trykk på politikerne med Sentrum vel i spissen, både i media og i kommunestyret. Svaret var bare: «Beklager, vi har bestemt oss for å bygg vi sjø». Friområdene som ble bygget ned på Mogjerdet er fremdeles ikke erstattet. Dette er et lovbrudd som flertallet i Malvik, med Arbeiderpartiet i spissen, later som ikke eksisterer. Her burde kontrollutvalget gått inn og sett på gangen i denne betente saken.

Vi har fremdeles mulighet til å berge Moanområdet for å utvikle et parkområde for alle aldersgrupper. Dette ville blitt et fantastisk bidrag til en bedre livskvalitet og et stort pluss til folkehelsa for både Hommelvik og resten av regionen for generasjoner fremover.