Det er de samme som gang på gang skal stemme ned nye boligområder. Det er enkelt og si nei, men de klarer ikke å komme med innspill til nye områder.

De påpeker at Stjørdal var den kommunen som bygget ned mest landbruksjord i fjor. Av de 208 mål som ble bygget ned, tok ny E6 og gang og sykkelveien ca. 180 mål.

Når Stjørdal skal bygges ut, skal vi ta i bruk hele kommunen. Vi ønsker å bygge i alle kommunedeler samtidig som vi har fokus, på sentrum, trafikk knutepunktet og en inngått byvekstavtale som gir oss mange fordeler.

Utvalg plan har strenge krav til nedbygging av dyrket jord.

SV og Rødt burde bruke energien på å få opp dyrkningsgraden matjorda, noe som vil ha stor effekt på selvbergingsgraden.