«Et slikt forslag vil få store konsekvenser for lokalsamfunnet»

foto