Som bisitter til kommunestyremøte den 7. oktober og behandlingen av første sak – gang- og sykkelvei fra Hegra til Stjørdal sentrum. Jeg satt med en vond følelse da det hadde kommet flere negative signaler om hva noen av partiene skulle stemme, men min frykt var ubegrunnet.

Noen hevdet at jordvern var viktigere enn å skåne liv. Heldigvis var det flesteparten av politikerne i salen som hadde forstått at denne saken gjelder trafikksikkerhet, og ikke komme med populære politiske standpunkter. Mange har forstått at trafikken øker og at vi må skille de myke trafikanter med biltrafikken.

Det som overrasker meg mest, er at mindretallet i denne debatten måtte konstruere noen syltynne argumenter for å være imot.

Vi har tross alt forlatt tida med talglys og over i en verden i utvikling. Mange føler kanskje at utviklingen går vel fort, men i dette tilfelle med trafikksikkerheten i fokus, så må vi heller øke farten enn å bremse. Vi stopper ikke med dette prosjektet, neste etappe må vi engasjere oss i en videreføring av og utbedring av E14 videre oppover vårt dalføre. Dette må vi i solidaritet med våre venner i Meråker virkelig stå på for.

Til slutt vil jeg rette en takk til dere alle for et vel utført arbeid i trafikksikkerhetens tjeneste. Dere skulle kvar enkelt fått en skikkelig takk, men jeg plukker ut to som kan representere dere alle. Ordfører Ivar Vigdenes og Torger Størset må bringe dette videre.