Vi setter pris på at dere ser og anerkjenner at dette er en vanskelig situasjon. Lærerstanden deler deres bekymring for elevene, og vi tenker også mye på hvordan hverdagen skal bli når vi kommer oss tilbake til klasserommene. Vi ser at barn og unge synes det er utfordrende med mangelen på de rammene som skolen vanligvis gir.

Det er fint at dere i vårt fravær har satt i gang ulike tilbud for de unge, arenaer som kan gjøre terskelen for å møtes lavere. Det er viktig at elevene har et fritidstilbud, og det er viktig at foreldre er klar over at det fortsatt finnes et støttesystem rundt elevene i form av miljøarbeidere, fagarbeidere, helsesykepleiere og andre.

Der det begynner å skurre litt hos meg er når dere sier at kommunen ikke har myndighet til å avslutte streiken. Er det ikke slik at politisk styrte KS sier de har fått sitt mandat fra kommunene?

Utdanningsforbundet har lagt fram et løsningsforslag som kan få avsluttet denne streiken på dagen, men arbeidsgiver KS rikker seg ikke. Vi har lagt fram et forslag som kunne avsluttet streiken, få rettet på noen av skjevhetene i lønnssystemet og sørge for vi har utdannede lærere i klasserommene i årene som kommer.

Her bør kommunen være mer opptatt av å presse ansvaret oppover i KS-systemet enn å spille ballen over til lærere som står ute og tar kampen for elevene og skolens framtid. Send bekymringsmeldingen til KS sentralt, og legg press på politikere for å få KS til å skjønne at de må komme lærerne i møte!

Så kjære foreldre; det bør ikke være noen tvil om at lærerne vil tilbake til skolen! Vi har bare veldig lyst til å få med oss en rettferdig lønn og utdannede, motiverte lærere på vei dit.