Uttalelse fra årsmøtet i Stjørdal Venstre:

Mangelen på oppdaterte lærebøker i skolen er blitt prekær, spesielt etter at den nye læreplanen kom høsten 2020. Utdaterte lærebøker er ikke erstattet med nye og digitale og kopierte hjelpemidler tar over. Frustrerte lærere blir uvel av å stå på kopirommet for å skaffe elevene oppdaterte læremidler og barna har vanskelig for forholde seg til løse og knøvlete ark i skolesekken.

Dessuten gir kopiering merarbeid til lærerne, tid de heller kunne ha brukt på å forberede seg til undervisning, og strengt tatt er kopiering av prøveeksemplar fra forlagene ulovlig.

I Stjørdal har de fleste skoleelever fått en skjerm i stedet for nye lærebøker, og vi er enige i at digitale hjelpemidler har flere positive effekter. Men, står vi i fare for å få en generasjon som ikke kan konsentrere seg om én ting av gangen, som ikke lærer å skrive for hånd og som har dårligere leseforståelse enn andre?

Det finnes ingen plan for hvordan man kan blande det digitale og analoge om hverandre og lærere blir nødt til å bruke skjerm for å gi elevene undervisning i henhold til den nye læreplanen. Dette vil Venstre gjøre noe med.

Vi ser enda ikke hele perspektivet av den heldigitale generasjonen som vokser opp, men det er et faktum at enkelte barn blir avhengige av skjerm for å utføre de enkleste oppgaver. Elevene får dårligere konsentrasjon og mindre struktur i læringa med digitale hjelpemidler. I tillegg skjer dette på et tidspunkt i barnas liv hvor de har behov for å få veiledning til riktig arbeidsmetodikk. Ta for eksempel studier som viser at man husker bedre ved å skrive for hånd.

Barna trenger en pause fra skjermen. Vi må finne en god balanse mellom det digitale og det analoge. Å bruke skjerm alene i undervisningsøyemed øker bare behovet for skjerm hos barna, elevene blir mer sløve og finner mye annet som frister.

Venstre ønsker en blanding av digitale og analoge hjelpemidler i skolen.