Flertallet i Stjørdal kommunestyre, med ordfører Ivar Vigdenes i spissen, har gitt kommunedirektøren oppdrag med å kutte 25 millioner kroner i budsjettet til kommunestyret i mars 2022. Vi skal altså kutte 25 millioner kroner i en kommune der alle utgifter fra før er barbert inntil beinet. Ansatte i Stjørdal kommune springer så fort de kan allerede. Nå runder vi straks 2 år med pandemi som har vært meget krevende for alle innen renhold, skole, barnehage og omsorg.

Kuttforslagene kommer til å gå utover både ansatte og innbyggerne i Stjørdal:

  • Barnehagene (de kommunale) har fått i oppdrag å spare 4 millioner. Både barnehager og skoler er lovpålagt å følge en bemanningsnorm. Hva kan fjernes?

  • Hjemmetjenesten må kutte 3 millioner. Konsekvensen blir dårligere tjenester for våre eldre og andre som trenger hjelp hjemme

  • Hjemreisekoordinatorene ble nedlagt fra 1.1.22 for å spare cirka 1 million kroner. 2 sykepleiere var ansatt for å tilrettelegge og gjøre det trygt for de eldre som skulle hjem etter sykehusinnleggelser. Alle enheter de har samarbeidet med mener alt har fungert mye bedre med koordinering og tilrettelegging. Stjørdal kommune har klart å redusere antall overliggerdøgn fra 613 døgn i 2018 til 61 døgn i 2021 etter de ansatte hjemreisekoordinatorene. Kommunen må betale nesten 5000 kroner per døgn i bot, så her er innsparingen godt over 2,5 millioner kroner.

  • Privatisering av kommunens renhold. Hva er de økonomiske fordelene? Renholderne i kommunen vår er så effektiv at de er blant de billigste i landet. Kommunedirektøren svarer i en epost denne uken at de IKKE har regnet på hva de eventuelt sparer. Renholderne er limet i en organisasjon. Nå er det 88 kommunale renholdere som risikerer å miste jobben sin, de over 57 år risikerer å miste pensjonen sin.

Enda er det mange millioner som skal kuttes Et område kommunens adm kan se på for å spare penger, er å jobbe mer for å få ned sykefraværet blant kommunens ansatte. Å få ned sykefraværet noen prosent utgjør fort mange millioner kroner. Vi kunne også brukt litt av fondet så konsekvensene av å måtte ut av SIO 1 år tidligere enn forventet ikke blir så store

Vi må ikke å spare oss til fant.