Vi kan registrere at mange negative trinn allerede er gjennomført i å redusere viktigheten av å beholde våre grender. Jeg skal ikke anklage noen for bevisst og med hensikt gå inn for å avfolke våre grender, men man ser mange faresignal.

Noen klare tegn er når nærbutikken og postkontoret forsvinner og blir lagt til en butikk i sentrum. En masse andre tilbud også forsvinner.

Jeg må komme tilbake til hva flertallet i Stjørdal Kommunestyre vedtok på et av sine møter.

Som et første trinn i å redusere virksomheten på Lånke omsorgsenter starter det med å stenge kjøkkenet i helgene og en hverdag i uka. Det er mange som tar dette som et tegn og som første skritt i at dem må finne andre løsninger i plassering av sine pleietrengende venner. Alle aner hva målet med dette er!

Store bygg som er under oppføring skal fylles opp! Hvilket omsorgsenter er utpekt som neste på lista og som må redusere sin virksomhet?

Er de sånn vi skal behandle våre syke og eldre i framtida?

En som venter på svar!