Det er det flere grunner til. I et saksdokument til kommunestyret i Stjørdal i 2017 om innføring av iPad i legges bl.a. Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021 til grunn. Her beskrives strategiens hovedmål slik:

«Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse». «IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke elevens læringsutbytte».

I 2017 meldte skolene i Stjørdal at disse målene var vanskelige nå på grunn av for få digitale enheter (PC’er) og at det tar mye tid å logge på og av når disse få enhetene skal brukes av flere (mange) forskjellige elever. I det samme saksdokumentet står det også at innføring av flere digitale enheter (helst 1 til 1) vil bety at «elevene vil bli i bedre stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse» og videre henvises det til Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi igjen med at «Teknologirike læringsmiljøer åpner for nye måter å lære på og gir læreren et større repertoar av undervisningsmetoder. Digitale læringsressurser gir god mulighet til å variere undervisningen og tilpasse den til både elevgruppa og til den enkelte elev».

Og her er vi inne på essensen i spørsmålet om bruk (eller ikke bruk) av digitale læringsmidler i skolen. Det er ikke noe enten eller, det har aldri vært spørsmålet, og meg bekjent tror jeg heller ingen noen gang har ytret noe sånt i behandlingen av sakene rundt innføring av iPad i skolen. Heller det stikk motsatte. Undertegnede har i alle fall vært krystallklar på at det ikke er noe enten eller, men heller litt sånn Ole Brumm-aktig, «Ja takk, begge deler».

Her handler det nettopp om å ha flere verktøy i verktøykassen slik at lærerne kan få muligheter til å variere undervisningen og tilpasse den til både elevgruppa og til den enkelte elev. Nettopp slik som Kunnskapsdepartementet peker på. Intensjonen med vedtaket om innføring av 1 til 1 med iPad var nettopp å gi lærerne i stjørdalsskolen enda et verktøy i verktøykassen. For at de skulle kunne gi elevene bedre tilpasset og mer variert undervisning.

Så hvor dette «enten eller», fysisk eller digitalt, har kommet fra, skjønner jeg ikke. På bakgrunn av sakene om læremidler i Bladet den seneste tiden har jeg på neste møte i utvalg Kultur og Levekår bedt om en orientering om bruken av forskjellige læremidler i stjørdalsskolen.