Igjen ser vi at politikerne ønsker å få kontroll på det norske folket. Vi har sett det gjennom utvidelsen av paragraf 185 hvor en som sier noe mot en annens ideologi eller mening vil kunne få sanksjoner eller straff, og der den anklagede må bevise sin uskyld. Du er ikke lenger uskyldig til det motsatte er bevist. Dette er snudd på hodet og vi kjenner det igjen fra land med totalitær styring.

Dette var et stort skritt inn i den totalitære styringen vi ser er på vei inn blant politikerne i Norge.

Nå ligger det ut en høring om coronasertifikat. Responsen fra folket skal være inne 4. mars. Dette er kort frist og saken er lite debattert i media, med konsekvenser for det norske folks frihet. Denne loven vil ta fra mennesker friheten til å bevege seg fritt og oppholde seg på flere offentlige steder. Den vil også kunne ta i fra enkeltindivider arbeidsplasser og økonomiske muligheter ved å ta ifra disse lønn og inntekter om de ikke lyder denne loven. Og dette hviler på en pandemi med svært dårlig bevis på at vaksine og gjennomgått Covid hindrer smitte.

De samme politikerne har fordømt Apartheid og segregering, og fremmer lover som gjør akkurat det sammen gjennom denne loven her i Norge.

Nå er det Norske folket blitt pepret med frykten for å bli smittet med Covid i 2 år, dens dødelighet og hvilke senvirkninger som kan oppstå, og tar nok i mot de fleste løsninger regjeringen kommer med.

Problemet med dette er ikke selve passet, men det er den kontroll og totalitære tankegangen bak det.

Det Norske folk var under kontroll av Danmark og Sverige til vi fikk vår selvstendighet og frihet i 1905. Det ble begynnelsen for det ny frie Norge. Tyskerne prøvde å ta landet, våre resurser og folk igjen i 1940, men vi fikk tilbake vår frihet i 1945. Totalitær styring ble igjen beseiret i Norge.

Vi ønsker ikke et nytt sosialistisk arbeiderparti som vil ta kontrollen over Norge og tvinge det Norske folket til å lyde slike lover.

Etter Nürnbergprosessen ble det klart at ingen skulle bli påtvunget medisinsk behandling. Dette etter de grusomme medisinske forsøkene som ble gjort på, blant annet jødene under krigen.

Det virker som om det Norske folk er maktesløse overfor våre folkevalgte, eller så fylt av propaganda at vi ikke klarer å se klart lengre. Dette skremmer meg mest i et land med demokrati og ikke diktatur.

«I Norge tar vi folkestyret for gitt, men de fleste av verdens stater styres av eliter som i ulik grad bryter med demokratiske prinsipper» og demokratiet kjennetegnes ved « retten til å være uenig med flertallet og at individets grunnleggende rettigheter ivaretas»

Vi som folk må si i fra og hindre disse lovene. I dag er det de som mener at vi er født som jente og gutt som rammes, og de som ikke ønsker et koronapass som risikerer å miste frihet og økonomisk fundament. Det neste lovene som kommer kan ramme deg, derfor dette oppropet mot disse lovene som tar i fra oss vår frihet.