Debatt

«Byutvikling og kulturminner i Stjørdal»

Jon-Arild Johansen med den galme trehusbebyggelsen i Kirkevegen i bakgrunnen. Foto: Unni Raaen Nysæther