Flere betraktninger omkring eventuell utbygging av Moanområdet i Hommelvik.

Det første selsomme som slår meg er navnet som noen har tatt seg den frihet å benytte.

Smak på det: Hommelvik Stasjonsby. Hvor kommer ordet BY fra? Hvilke tanker og assosiasjoner får du når du hører dette? Jo, byer har vi på begge sider av oss med alle de funksjonene vi venter å finne der. Mener navnegiveren i fremtiden å utvikle Moan til en by?

Vi har vel ingen behov for det her? Hele navnet fortoner seg for meg som en ren infisering og et fremmedelement uten forankring historisk som ei heller fører tanken inn i fremtiden. Nei, kast det på skraphaugen (den er i alle fall kortreist)

Malvik kommune kan sette ned en navnekomite som får til oppgave å utlyse en konkurranse hvor alle interesserte kan komme med forslag til et brukelig navn med tilknytning til området. Jeg tillater meg allerede her å peke på to muligheter til navn hvor Moan inngår som første eller andre del av navnet. Eks. Moan Park eller Arena Moan, så kom igjen!

Neste fremmedelement er kanskje de aller verste: En vegg av alt for høye blokker som vil stenge for det aller meste av gammel normal utsikt til fjord og fjell i de neste 100 år.

Uten disse høye bygg kunne vi hommelvikinger få hvile våre sinn i en ellers travel hverdag i samspillet mellom utsynet over grønne plener, trær og stille sjø eller frådende bølger og fjellene i bakgrunnen. Dette vil helt sikkert påvirke vår psykiske helse bevisst eller ubevisst og øke vårt trivselsnivå i vår hverdag og fest.

Hvis denne ulykksalige utbyggingen likevel blir utført, er det nok slik at vi ikke oppdager hva vi mistet før det er for sent.

Så la oss være på tå hev her og bruke alle våre krefter på å hindre at dette skjer i vårt smørøye! Så kjære politikere i flertallsposisjon og utbygger, det er ennå ikke for sent å snu, men gjør det nu!!

Har flere argumenter, men de får komme senere.