Som tilflyttet malviking for vel femti år siden har jeg forundret meg over at det stadig blir en omfattende innestengning av de eldre deler av Hommelvik sentrum. Det nye prosjektet synes også å ligge i samme linje ved at høyhusbebyggelsen legges ytterst ut mot sjøen og med skjermende virkning for bebyggelsen bakenfor.

Jeg er fristet til å foreslå at eksisterende idrettsbane flyttes til strandsonen. En fotballbane pluss baner til andre idrettsaktiviteter vil aldri få noe skjermende «Lerkendaldimensjoner» over seg. Det frigjorte området på nåværende idrettsbane tillater delvis utvidelse sydover av Hommelvik kirkegård og med eventuell høyhusbebyggelse som ikke behøver å skjerme noe beliggende bak. Dermed vil utvidelse av kirkegården frigjøre dyrkajorda som i dag er prosjektert som gravområde i Solbakken.

Mine forslag vil sikkert avstedkomme en god del masseflyttinger, men det som finner sted av anleggsvirksomheter i nære områder kan kanskje medføre en gevinst til «mine» områder.

Mine tanker er kanskje ikke så vel funderte eller praktisk underbygget, men så er jeg heller ikke noen hommelviking heller!